Raport bieżący 156– WANCI za 06.08.2021 - AgioFunds