Raport bieżący 156 – WANCI za 06.08.2021 - AgioFunds