Raport bieżący 156 – WANCI za 03.08.2022 - AgioFunds