Raport bieżący 155 – WANCI za 25.07.2022 - AgioFunds