Raport bieżący 155 – WANCI za 23 07 2020 r. - AgioFunds