Raport bieżący 155 – WANCI za 10.08.2021 - AgioFunds