Raport bieżący 155 - WANCI za 10 07 2019 r. - AgioFunds