Raport bieżący 155 – WANCI za 09.08.2022 - AgioFunds