Raport bieżący 155 – WANCI za 06.08.2021 - AgioFunds