Raport bieżący 155 – WANCI za 05.08.2022 - AgioFunds