Raport bieżący 155 – WANCI za 05.08.2021 - AgioFunds