Raport bieżący 155 – WANCI za 02.08.2022 - AgioFunds