Raport bieżący 154 – WANCI za 22 07 2020 r. - AgioFunds