Raport bieżący 154 – WANCI za 13 07 2020 r. - AgioFunds