Raport bieżący 154– WANCI za 04.08.2021 - AgioFunds