Raport bieżący 153 – WANCI za 04.08.2022 - AgioFunds