Raport bieżący 153– WANCI za 03.08.2021 - AgioFunds