Raport bieżący 152 – zatwierdzenie prospektu emisyjnego CI serii B - AgioFunds