Raport bieżący 152 – WANCI za 20.07.2022 - AgioFunds