Raport bieżący 152 – WANCI za 20 07 2020 r. - AgioFunds