Raport bieżący 152 – WANCI za 04.08.2022 - AgioFunds