Raport bieżący 152 – WANCI za 03.08.2021 - AgioFunds