Raport bieżący 152 – WANCI za 02.08.2022 - AgioFunds