Raport bieżący 152– WANCI za 02.08.2021 - AgioFunds