Raport bieżący 151– WANCI za 30 07 2021 r. - AgioFunds