Raport bieżący 151 – WANCI za 19.07.2022 - AgioFunds