Raport bieżący 151 – WANCI za 03.08.2022 - AgioFunds