Raport bieżący 151 – WANCI za 02.08.2022 - AgioFunds