Raport bieżący 150 – WANCI za 30 07 2021 r. - AgioFunds