Raport bieżący 150 – WANCI za 08 07 2020 r. - AgioFunds