Raport bieżący 150 - WANCI za 03 07 2019 r. - AgioFunds