Raport bieżący 150 – WANCI za 02.08.2022 - AgioFunds