Raport bieżący 15 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds