Raport bieżący 15 – WANCI za 23 01 2020 r. - AgioFunds