Raport bieżący 15 – WANCI za 22 01 2021 r. - AgioFunds