Raport bieżący 15 – WANCI za 21.01.2022 - AgioFunds