Raport bieżący 15 – WANCI za 20.01.2022 - AgioFunds