Raport bieżący 15 – WANCI za 19.01.2023 - AgioFunds