Raport bieżący 15 – WANCI za 19.01.2022 - AgioFunds