Raport bieżący 15 – WANCI za 18.01.2022 - AgioFunds