Raport bieżący 15 - WANCI za 18 01 2019 r. - AgioFunds