Raport bieżący 15 – WANCI za 09.12.2021 - AgioFunds