Raport bieżący 15 - WANCI za 08 11 2019 r. - AgioFunds