Raport bieżący 15 - WANCI za 07 12 2018 r. - AgioFunds