Raport bieżący 15 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds