Raport bieżący 15 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds