Raport bieżący 149 – WANCI za 25.07.2022 - AgioFunds