Raport bieżący 149 – WANCI za 24 07 2020 r. - AgioFunds