Raport bieżący 149 – WANCI za 07 07 2020 r. - AgioFunds