Raport bieżący 149 – WANCI za 01.08.2022 - AgioFunds